Dette er ingen brannfakkel, slik BTs overskrift påstår (forskernes kommentarer er da også meget nøkterne). Betraktninger av den type som undersøkelsen bygger på, er godt kjent i miljøer som arbeider med forebyggende helsearbeid. For mer enn 5 år siden deltok jeg på et seminar arrangert av HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen. Der ble det fra noen av deltakerne etterlyst undersøkelser som kunne vise lønnsomheten ved redusert røyking.

En ekspedisjonssjef/byråsjef fra Helsedirektoratet (jeg kan dessverre verken huske hennes tittel eller navn) opplyste da at man så liten grunn til å foreta slike beregninger. Grunnen var at uansett hvilke resultater en fikk fra en slik undersøkelse, så ville ikke dette endre målsettingene man har i helsevesenet: å redde liv og holde folk friske, slik at de kan leve lenge. Sagt på en annen måte: Dersom en undersøkelse viste at det førte til økte utgifter dersom folk sluttet å røyke, så kunne man ikke av den grunn legge om helsepolitikken i en retning som førte til at flere av 40-50-åringene gikk i en tidlig grav, selv om dette ville være økonomisk lønnsomt.

Det som ikke kommer frem i et slikt regnestykke er nemlig velferdsgevinsten ved økningen i antall leveår. Det at folk ikke dør når de er 40, 50 eller 60 år, vil jo av de fleste bli oppfattet som et gode, men det er selvsagt vanskelig å sette en pris på dette «godet».

ODD E. RAMBØL