Således sitter Vestlandets største avis på en betydelig makt, som mange av de av oss som mer eller mindre frivillig kommer i kontakt med, misliker sterkt og synes BT misbruker. Dette er nok et fenomen som Brann selv synes de lider særlig meget og kontinuerlig under. Vi har i de fleste sammenhenger gjennom årene lært oss å stilltiende tåle det meste i håp om at det går over fortest mulig, vel vitende om at mot BTs vindmøller kjemper selv den sterkeste uten mulighet til å vinne.

Jeg gleder meg i dag enormt over Rosenborgs fantastiske fotballkamp i går. Litt stolt er jeg også over at Azar har gått litt av sin læretid i Brann. Denne oppvisningen har BT dekket gjennom en etter forholdene liten artikkel på siste side utført av en journalist i NTB. På første del av sporten kommer sensasjonen om våre styrehonorarer, forsterket med en «teaser» på førstesiden. Dette er jo lite imponerende journalistikk, hensyntatt at det er gammelt nytt for de fleste, selv om den jevne bergenser nok har glemt saken fra sist. Jeg kan godt leve med julingen, den er jeg etter hvert blitt rimelig immun mot! Det jeg derimot har vanskelig for å forstå, er hvilke motiver BT har for så gjennomført å hamre på oss med den negative svøpen, særlig i den tid hvor faktisk produktet er i ferd med å dø! Dere idiotforklarer alle oss involverte så gjennomført, uten å evne selv å se den store sammenhengen i sakene, slik at omgivelsene faktisk nå tror det er sant at alle involverte i Brann er inkompetent. De ansatte som jobber i Brann og nærmest gjennom en årrekke har dødd for Brann gruer seg for å gå på jobb og har aller mest lyst til å sykemelde seg. Disse fortjener aller minst denne behandlingen, utført på en måte som gjør det umulig å ta til motmæle. Vi bruker masse tid bare til å motivere oss i hverdagen, for å prøve å vinne noen av de mange slagene vi kjemper på så mange baner for øyeblikket. BT ser bare inkompetanse og bruker all sin kraft på å ukritisk utbasunere dette synet på alle oss i Brann. Nå trenger vi derimot all mulig støtte fra alle som ønsker Brann det beste (mer eller mindre fortjent) for at vi skal:

overleve i eliteserien

gjennomføre delikate forhandlinger med banken om gjeldssanering

overbevise «noen» at de skal satse penger på Brann og menneskene som jobber der (i dag eller i fremtiden)

løse en sportslig floke på lang sikt (mer eller mindre selvforskyldt)

Jeg tror nok at jeg hjertesukker for «døve» ører men tør likevel gjøre meg så liten at jeg ber BT om hjelp nå og da kanskje hjelp til selvhjelp. Hjelp oss til å få selvtilliten tilbake, hjelp oss til å møte naboer, kolleger, politikere, bankfolk og investorer med et stolt blikk, slik at vi i fellesskap klarer det tilsynelatende umulige for Brann.

IVAR HANESTAD, STYRELEDER I BRANN ASA, STYRELEDER I SAMRÅDET I BRANN