På dagsnytt hørte jeg at hun vil at kommunene skal kvalitetssikre barnevernet. I dag er det slik altfor mange steder at fosterfamilier blir forsømt, de får ikke den veiledningen eller de besøkene de rettmessig har krav på fra tilsynsfører. Dette vil Erna Solberg ha slutt på. Det er bra, Erna!

I yrkesetiske retningslinjer for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere står det, sitat: «Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere har et ansvar for å påpeke forhold som skaper sosiale problemer og bidrar til sosial utstøting eller uverdige livsvilkår. Offentlig ansatte yrkesutøvere har plikt til å varsle ad tjenestevei til de politiske beslutningsorganene. Enkelte ganger kan det være nødvendig å henvende seg direkte til politikere eller medier. I all offentlig opptreden må det gjøres klart om man opptrer på vegne av seg selv, sin profesjon, en organisasjon eller arbeidssted. Mange arbeidsgivere har regler som hindrer ansatte i å uttale seg offentlig. Slike regler kan det ut fra etiske hensyn være riktig å bryte (jf. prinsippet om individuelt ansvar).»

Altfor mange sosialarbeidere har fått advarsler eller endatil trusler om oppsigelse fordi de har gått til pressen med uverdige pleieforhold eller andre uverdige sosiale forhold i kommunene. Det er en håndsrekning både til disse «utsatte sosialarbeiderne» og de folkene de skal hjelpe når Erna Solberg i mediene sier det er en plikt for omsorgsarbeidere å si fra om uverdige forhold, om nødvendig til pressen i siste instans. Det er spesielt viktig at det er nettopp kommunalministeren som sier dette. Hun bør bruke sin «instruksjonsmyndighet» til å sette «vanskelige kommuner» på plass, kommuner som «forfølger» medarbeidere som følger sin samvittighet, og om nødvendig også varsler pressen om uverdige leveforhold rundt om i Kommune-Norge.

Presse— og ytringsfriheten gjorde et stort byks fremover med Erna Solbergs prisverdige utspill!

ARNSTEIN VADA