At bosset flyter på vinterstid, gjør at jeg tenker med gru på hvordan det vil se ut til våren og sommeren.

Vi vet jo alle hvordan det pleier å se ut i sentrum og rundt Vågen da.

Få Ren Bergen ut om natten, når utestedene har stengt, slik at byen er ren når byen våkner til liv, og vi alle kan glede oss over rene gater og torg.

Start oppryddingen i sentrum og rundt Vågen, da det er der det er mest skitt. Og ikke minst, gjester i sentrum, hold orden rundt deg.