Byråd Nils Arild Johnsen, byrådsavdeling for teknisketjenester Vi ønsker at byen skal fremstå på en måte som gjør at det virker trivelig for de besøkende og andre. Vi legger også stor vekt på at byens sentrale plasser og gater skal ha høy renholdsstandard. Derfor bruker Bergen kommune ganske store summer for å få dette til. I motsetning til Unni Sissel Nedlands hjemby Trondheim, har vi i Bergen en helårlig fast styrke som sørger for rydding av byen. "Ren Bergen", som er et kjent begrep her i byen, har vært på gater og streder siden 1988. Men vi innrømmer gjerne at tilstanden til enkelte tider av dagen kan være langt fra slik vi ønsker det. Dette gjelder særlig sentrale byrom som Torgallmenningen, Kong Olav V plass og Ole Bull plass. Spesielt på godværsdager, slik det var sist lørdag i Bergen, kan det være en del problemer. Men vi satser for fullt for å få løst det. Til orientering kan vi også ta med at Bergen kommunes maskiner og mannskaper (Ren Bergen), i løpet av natt til søndag, fjernet alt det som måtte ligge igjen fra publikum etter godværsdagen og de videre festlighetene utover lørdagskvelden.Vi ønsker for øvrig Unni Sissel Nedland velkommen tilbake til Bergen.