Med forbruksavfall mener vi da avfall levert fra private husholdninger. Dette er praktisk talt samme mengde som året før, men nær en fordobling i forhold til 1996, da den totale mengden til gjenvinning var nesten 24.000 tonn.

Vil brenne mer

Denne økningen i avfallsmengden viser også igjen på tallene for forbrenningsanlegget, som er nærmeste nabo til gjenbruksstasjonen i Rådalen. Anlegget har konsesjon til å brenne 90.000 tonn restavfall i året, men kan uten tekniske inngrep sluke bortimot 120.000 tonn.

Plansjef Toralf Igesund opplyser til BT at forbrenningsanlegget svelget unna 88.500 tonn restavfall i 2001. Med så liten avstand til konsesjonstaket, har BiR søkt om å få endret utslippstillatelsen, slik at hele den tekniske kapasiteten kan utnyttes.

Flere mennesker — mer avfall

— Det betyr ikke automatisk at vi vil brenne mer avfall så snart vi får tillatelsen. Vi har fremdeles som mål å øke gjenvinningen, men vi ser at mengden restavfall øker jevnt og trutt. Samtidig viser prognosene av folketallet i BiR-området også vil øke, og økt folketall betyr mer avfall. Når vi søker om å få fjernet «taket» på 90.000 tonn, er det fordi vi vil unngå å måtte sende restavfall til deponi om noen år, sier Toralf Igesund.

Får tillatelse

— Dette er også i tråd med den siste klimameldingen som miljøvernministeren la frem for litt siden. Der legges det blant annet vekt på å redusere deponiene for å hindre utslipp av klimagassen metan, sier Igesund.

Det er Fylkesmannen som avgjør søknaden om endret utslippstillatelse. Kjell Kvingedal ved Fylkesmannens miljøvernavdeling sier til Bergens Tidende at BiR vil få søknaden innvilget, men at de vil sette strenge betingelser som BiR må oppfylle blant annet når det gjelder utslipp til luft.