Øynene ble sperret opp da vi leste om at meget sene aborter er mer eller mindre vanlig på sykehus i Norge. Det grelle med saken var at en av abortene var utført etter uke 22. Vi trodde at abortloven av i dag gjør det forbudt å ta abort etter uke 18, med mindre det ikke er forenlig med liv. Den aktuelle saken gjenspeilte det faktum at barnet som ble abortert hadde den «fryktede» diagnosen Downs syndrom. Som politisk aktive ungdommer håpet vi at denne saken ville resultere i store medieoppslag, men ikke en tv-kanal eller «stor» avis fant det bryet verdt å undersøke saken. Tåler vi ikke å høre den nakne sannhet om at vårt samfunn langt på vei er blitt et sorteringssamfunn hvor vernet om «syndrombarna» i mors liv ikke har prioritet i vårt vellykkede samfunn. En inderlig takk til foreldre som står på barrikadene for vern om det ufødte liv, uansett hvilket liv det er.

TORSTEIN LJONES