Av Jan-Ove Fromreide, pol. nestformann Kystpartiet i Hordaland

Dette kommer av etter Norges Bank sin mening – for store lønnstillegg til de lavtlønte ved årets lønnsoppgjør, disse fikk etter siste lønnsoppgjør noen vel fortjente kroner mer i lønningsposen.

Norges Bank troverdighet er nå sterkt nedadgående og alt er bare sorgen.

Stortingets og Norges Bank sitt ansvar for forvaltningen og avkastning av oljemilliardene til det Norske folk, som er satt i aksjer og fond, stuper på verdensmarkedet. Flere respekterte økonomer og politikere som Kåre Willoch har lenge advart sterkt mot å selge ut Norges naturressurser som vannfall, olje, fiskeoppdrett osv., eller spekulere med folkets formue på børs.

VG hadde her om dagen en artikkel som hevdet at Norges Bank har tapt i sin forvaltning for det Norske folk — 45 milliarder på sine investeringer i verdipapirer og spekulasjoner siden april i år. Og fremdeles står problemene og dystre utsikter i kø for våre verdier - plassert i usikre papirpenger. Hva om vi i dag hadde hatt våre oljemilliarder i sikre gullbarrer inne i fjellet, verdier som lett kunne omsettes - når vi hadde behov for kapital til alle våre viktigste oppgaver; som skoler og utdannelse, sykehus, lavlønte og pensjoner, bedre veier og samferdsel osv.

Norges Bank ga ved sin siste unødvendige renteforhøyelse - en forsterket negativ trend for vanlig folk og næringsinteresser i Norge. Nå rår det usikkerhet og pessimisme i mange leire på grunn av dette - og de mange merkelige uttalelser som kommer – også fra kommunalminister Erna Solberg (H) .

Nedsettelse av prisen på barnehageplassene som Stortinget har vedtatt i vår - kan ikke lenger gjennomføres. Dette på grunn av at Norge har tapt så mye av folkets oljepenger som er investerte i verdipapirer i fond og aksjer i utlandet.

Nå skal det norske folket spare og innskrenke på restene av en fra før dårlig kommuneøkonomi på de nødvendig tjenester til de dårligste stilte i samfunnet - etter at aksjespekulasjon til Norges Bank og dens rådgivere kan varte opp med elendig avkastning på oljefondet.

Er det ikke nå på tide at de folkevalgte politikere virkelig viser at det er de som representerer folket og som har fått sin fullmakt fra disse - gjennom demokratiske valg, og ikke en egen krets av byråkrater og bankdirektører som tror at de er de eneste som sitter inne med vettet og kan styre dette landet.

For oss vanlige dødelige er det ufattelig at de samme rikspolitikere og byråkrater til stadighet er ute i mediene og forteller oss at vi er heldig som bor i verdens rikeste land - og dette er riktig, men da må disse samtidig greie å forklare folket hvorfor den norske offentlige fattigdom bare øker og øker, samtidig som det er noen få som tjener så mye at de har store problemer å vite hva de skal bruke pengene til.

Dårlige lokalpolitikere er ikke noe godt svar å komme med - selv om disse også finnes.