Fra å være et opprør mot mangel på borgerlige alternativ for ungdom som ønsket å markere slutt på ungdomstiden, har BK blitt et viktig og høyt verdsatt innslag i norsk samfunnsliv. I det ti ukers lange kurset som ligger forut for selve ungdomsfesten vektlegges grunnleggende begreper som frihet, toleranse, rettferdighet og solidaritet. Kurset er et forsøk på å få de unge til å reflektere over de utfordringer som møter dem frem mot voksen alder. Dette er ikke et kurs i kirke— eller religionskritikk. Tvert imot vektlegges toleransebegrepet og livssynfriheten. Human-Etisk Forbund ønsker at de unge kritisk skal reflektere over etikk og livssyn. De unge skal imidlertid ikke presenteres for noen fasit hva angår andre livssyn. En av kursets oppgaver er å stimulere til selvstendig refleksjon slik at man i større grad er i stand til å ta ansvar for sitt eget liv og bry seg om andres.

Human-Etisk Forbund ga tidligere i år sterk støtte til misjonæren fra Levende Ord som var fengslet i Tibet på grunn av misjonsvirksomhet. Til grunn for HEFs støtte lå vår vektlegging av menneskerettighetene som en global norm - herunder retten til å kunne ytre sine meninger og å drive misjon overfor andre.

Med bakgrunn i dette var det et sjokk for undertegne som var konferansier under årets ungdomsfest i Grieghallen, at søndagens festtaler Are Sende Olsen rakket ned på andre menneskers tro og hadde betenkelige flåsete synspunkt på religion og etikk. Jeg fikk og tilbakemeldinger fra flere tilstedeværende at dette var lite verdig i forhold til de verdiene som HEF representerer. Jeg vil derfor på denne måten beklage at Are Sende Olsen brukte denne anledningen til å fremme slike synspunkt. Dette er stikk i strid med det verdigrunnlag som Human-Etisk Forbund står for. Vi ønsker å formidle verdier som har sine røtter i en verdslig tradisjon der individets frihet, den kritiske tanke, verdighet og toleranse er sentralt. Jeg håper at de tilstedeværende under søndagens seremonier forstår at Are Sende Olsen selv får stå for sine synspunkt og ikke representerer Human-Etisk Forbund.