Om de likevel med rettledning velger å handle på tvers av rett og galt, gjøres disse til annerledesheter. En representant for disse menneskene i Den norske kirke går til orde for å få Human-Etisk Forbund til å skifte navn på sin «borgerlige konfirmasjon». Medlemmer som velger kirkelig konfirmasjon, (beklager at det er nødvendig å presisere) skal gjennom denne bekrefte sin tilhørighet til menigheten. Da Human-Etisk Forbund ikke er noen religiøst forbund og heller ikke en menighet, er det riktig å nekte dem retten til å bruke denne betegnelse på det kurs og seremoni selvstendig ungdom har valgt å ta. Hva er det som skal bekreftes?

Thorkildsen (BT 29.04.03) gir inntrykk av at han ikke er seg helt bevisst hva en navnefest er ment å markere, eller hva det er, som man pleier å si. En navnefest er først og fremst som det heter; en navnefest. Man feirer at gutten eller jenten har fått et navn, like etter fødselen. Til navnet knyttes det gjerne en identitet. Man feirer da at det i dette barn skal utvikles en person. Videre markerer festen at barnet er velkommen til verden og i familien. Familien er derfor til stede for å vise at det er der for barnet. Ikke minst har familien et behov for å markere sin glede over at et suverent individ er født. Det er fint at Human-Etisk Forbund har funnet navnet «navnefest» og dermed ikke besudler dåpsbegrepet, og at dette får være i fred fra hedenske skikker. Er der andre ting å passe på?

ANDERS PETER PETERSEN