Jeg syns at disse menneskene, som har tatt standpunktet om utmelding av Statskirken, etter hvert må få forståelse av hva som menes med ordet «konfirmasjon».

Vi som er medlemmer av Statskirken eller andre kirkesamfunn, døper våre barn. Ved dåpen spør presten: «Hva er barnets navn.» Dette fordi barnet ikke får navn ved dåpen, det har det allerede fått like etter fødselen. Ved dåpen velsignes barnet og innlemmes i menigheten. Foreldre, faddere samt resten av menigheten blir oppmodet om å ta barnet med i sine bønner.

Ordet «konfirmasjon» (av latin) betyr bekreftelse, stadfestelse. Bekreftelse av den kristne dåp ved en kirkelig handling. Det er barnet, som ved å konfirmere seg, som bekrefter at det fortsatt vil høre til i menigheten. Jeg syns derfor det blir feil når de som ikke har døpt sine barn, men bare arrangert en navnedag (?) i neste omgang i fullt alvor avholder «borgerlig konfirmasjon».

Jeg syns Human-Etisk Forbund, som står bak disse arrangementene, bør finne en annen betegnelse på sine arrangement. Kall arrangementene for «Voksendag» eller noe annet og mer kreativt. Slutt med å misbruke ordet «konfirmasjon».

ØIVIND THORKILDSEN, DALE