Miljøvernminster Børge Brende brukte enhver tenklig anledning gjennom dagen til å hamre sitt budskap inn hos Michael Meacher: Utslippene av radioaktivt avfall fra Sellafield må stoppes.

Presset toppet seg da demonstrasjonen mot utslippene endte utenfor SAS-hotellet på Bryggen i Bergen.

På forhånd hadde statsminister Kjell Magne Bondevik oppmuntret demonstrasjonen, nå takket Brende cirka 300 demonstranter for oppmøtet.

Meacher, som tidligere på dagen forsikret om at han var meget klar over det norske standpunktet, lovet at det innen et par måneder skal avklares om utslippene skal fortsette eller ikke.

PRESSET: Britenes miljøvernminster, Michael Meacher, ble presset i Sellafield-saken hele onsdag. Om kvelden møtte han 300 demonstranter.
Foto: Bjørn Erik Larsen