JAN STEDJE jan.stedje@bt.noDet er Statens helsetilsyn som gjennom dette forslaget til nye retningslinjer har varslet landets fylkeshelsesjefer om det betydelig økte fremtidige behovet for isolasjon av pasienter ved de somatiske sykehusene. Sammenlikningsgrunnlaget er isolatkapasiteten ved norske sykehus i 1997. Pasientbroer øker risiko — Det er tre årsaker til at vi har bedt landets fylkeshelsesjefer gjøre rede for dagens tilstand, samtidig som vi varsler om disse nye retningslinjene for isolatkapasitet, sier fagsjef Grete Larsen i Helsetilsynet til Bergens Tidende.- Pasientbroen til land utenfor Norden vil kreve at flere pasienter skal i isolat ved hjemsendelse til Norge; det andre er økningen i nordmenns reiseaktivitet og opphold i land utenfor Norden, og det tredje er behovet for isolering av norske pasienter som har sykdommer som krever streng isolering, sier Larsen.Mens under tre prosent av sykehussengene var i isolater for fire år siden, foreslår nå Statens helsetilsyn at hele ti prosent av sykehussengene skal være kontaktsmitteisolat. Av disse ti prosentene kreves at inntil tredjeparten også skal kunne fungere som luftsmitteisolat. Frykter stafylokokker Det er de øvrige pasientene ved sykehusene og de ansatte som må beskyttes bedre enn i dag mot smitte fra pasienter med resistente infeksjoner.I januar i fjor ble det holdt en internasjonal ekspertkonferanse der man advarte mot gule stafylokokker og spredningen av disse, særlig typen MRSA, ved sykehusene. Budskapet fra denne konferansen aktualiserer strengere isoleringsregimer ved sykehusene.- I januar i år sendte Helsedirektøren forespørsler til våre fem største sykehus der man ba om innspill om behovet for isolat, særlig såkalt streng isolasjon av pasienter, sier Larsen.

Les også: Krev milliard-investering