Av Arne Sortevik, stortingsrepresentant Frp

Riktignok må mange partier på Stortinget dele skylden for at produksjonen av elektrisk kraft ikke har holdt tritt med forbruket i Norge; både Ap og SV har ansvar for at utbygging av nye store anlegg er blitt redusert eller stoppet gjennom de siste ti årene. De bekymrede uttalelser som nå kommer fra de samme partiene Ap og SV avslører et frekt politisk dobbeltspill som sikkert ikke lurer mange velgere. For å få ned prisen på strøm må vi slik Frp vil bl.a. bygge ut mer produksjonskapasitet — både vannkraftbasert og gassbasert - men det vil dessverre ta noe tid.

Dagens ekstreme prissituasjon rammer privatkunder og næringsliv, pleietrengende eldre og skoleelever. Den situasjonen kan Bondevik gjøre noe med straks - om han vil.

Dagens ekstreme prissituasjon gjør at staten håver inn milliarder av kroner i merverdiavgift; når elprisen går til himmels følger mva.-inntektene til staten med på ferden!

Staten er en av aktørene som skor seg stort på det som fort er blitt en beinhard økonomisk krisesituasjon for private, for næringsliv og for kommuner.

Statens enorme merinntekter er ikke forutsatt i statsbudsjettet for 2003 som nylig er vedtatt.

Derimot fører statens enorme merinntekter fra mva. på strøm til en omfattende inndragning av kjøpekraft fra private, fra næringsliv og fra kommuner med betalingsproblemer som effekt.

Bondevik kan - om han vil - omgående fjerne merverdiavgiften på strøm. Det vil redusere prisen med mer enn 20 prosent! Inntektene som staten nå får, er inntekter staten ikke regnet med å få; det er penger som gjennom mva.-systemet flyttes fra brukerne når elprisen stiger ekstremt.

Ekstreme situasjoner krever handlekraft og tiltak som virker; «nulling» av mva. på strøm kan Bondevik kunngjøre i dag med virkning fra i morgen! Om han vil!

Frp er beredt til å støtte et slikt tiltak. I Stortingets siste møtedag før jul fremmet Frp forslag om å gi regjeringen fullmakt til nettopp å fjerne mva på strømmen. Dessverre var verken regjeringspartiene eller Ap/SV interessert!

Siden 19. desember er strømprisen gått ytterligere opp. Utgiftsmessig er situasjonen derfor blitt enda mer ekstrem for alle typer brukere. Bondevik må fjerne mva. på strøm NÅ!