Krigen i Afghanistan har så langt kosta langt fleire sivile liv enn det terroraksjonen i USA 11.9. gjorde. Men sivile liv i Afghanistan tel vist lite i høve til amerikanske sivile liv. Det er no trass alt berre muslimar og mogelege terroristar. At krigsfangar av USA og deira allierte vert handsame så grotesk som tenkjast kan i strid med alt som finst av rettsreglar, er visst og heilt greitt. Har nokon tenkt over at som USA sin allierte i denne krigen vert også vi medskuldige.

Den franske avisa Le Monde diplomatique har avslørt at det har funne stad groteske overgrep mot talibanfangar som var tekne til fange i Kunduz. Ca. 5000 fangar har forsvunne og ingen kan eller vil gjera greie for kvar dei er blitt av. Avisa har avslørt at i fortet Kalai Zeini vart fangane stua inn i store stålcontainerar. I 30 graders varme vart dei stua inn ca. 200 fangar i kvar container utan ljos og lufttilførsel. Når fangane vart langsamt kvelte og ber om nåde, vart det gitt ordre om å skyta hol i containerane, men ikkje høgt oppe der hola kunne gjort nytte for seg, men midt på eller lågt. Augnevitne har fortalt at når containerane vart opna framføre fengslet i Sheberghan fann dei ein pøl av blod, urin, avføring og ròtna lik. Det var ca. 150-160 døde i kvar container. Amerikanske offiserar gav ordre om at alle spor skulle slettast. Døde og medvitslause fangar vart køyrd til ørkenen Dasht-e Leili der dei vart dumpa. Dei som framleis var i live, vart skotne. Dei som overlevde reisa fekk ei like hjartelaus lagnad som dei som vart grave ned i ørkenen. Dei vart overlevert til amerikanske soldatar.

Augnevitne har fortalt at for å skremma andre soldatar til å snakka, knekte amerikanske soldatar nakken på fangar, stakk knivar i føtene på dei, skar ut tunga på dei eller skar øyrene av dei. Nokre gonger hadde augnevitna inntrykk av at dette vart gjort for moro skuld.

Etter ein artikkel i Newsweek 26. august 2002 måtte den amerikanske regjeringa innrømme at det hadde funne stad ein massakre i Dasht-e Leili, at amerikanske soldatar var til stades i fengslet i Sheberghan, men at dei ingenting hadde sett. Dette er lite truverdig og oppmodinga til regjeringa i Kabul om å undersøkja lite seriøs.

Det er ikkje til å undrast over at amerikanarane ikkje vil ha internasjonale domstolar og lokkar og trugar flest moglege land til å gå mot dette. I kampen mot terror trengst eit internasjonalt lovverk og internasjonale domstolar. Det vert verken fred eller rettferd av at fornærma tek sakene i eigne hender. Eg håper regjeringa minner amerikanarane om dette.

Desse brotsverka i Afghanistan burde vere vel kjende både for regjeringa og norske medium, men eg har ikkje sett at dette var ei sak då den afghanske statsministeren var på besøk. Skal norske styrkar delta i ein krig saman med slike allierte? Burde ikkje vår fromme statsminister undersøkje kva våre allierte i Afghanistan driv på med eller velsignar han også dette i krigen mot terror.

KRISTIAN KJELLSTADLI, LOFTHUS