Fylkeskommunen sliter, og det kan ofte være tungt å jobbe her nå til dags. Særlig når en uskyldig blir anklaget og latterliggjort for noe en ikke er ansvarlig for. Jeg skal ikke begi meg ut på å gi noen «fylkeskommunal» kritikk av arrangementet «Bønder i bydn», kun påpeke at ansvarlig for arrangementet var Fylkesmannen i Hordaland, altså staten — og ikke fylkeskommunen. At vanlige folk av og til kan ta feil og rote med begrepene i vårt forvaltningssystem, er forståelig. At Siren Sundland, med bakgrunn som høgskolelektor og medieviter gjør det, er totalt ubegripelig. Fylkeskommunen var deltaker i festivalen med prosjektet Tradisjonsfisk og hadde i tillegg to innlegg i avisen som Fylkesmannen ga ut i samband med arrangementet. Videre ga fylkeskommunen kr 30.000 til prosjektet.

Du kaller det for «årets fylkeskommunale narrespel». Hvem narrer hvem? BTs lesere er blitt grundig holdt for narr.

STEIN OTTOSEN