I Hordaland blir det bålmarkeringer flere steder, blant annet på Flatøy i Nordhordland og Kyrkjetangen i Bergen. Dessuten skal landbruksminister Lars Sponheim holde appell under en markering på Voss.

I går satte Sponheim tonen ved å karakterisere WTOs første innspill til forhandlingsløsning for «opptenningspapir».

— Dersom dette utkastet var blitt stående, ville det ha rasert hele landbruket vårt, uttaler Sponheim.

De 1000 demonstrasjonsbålene mandag kveld er også et klart varsel til Sponheim og regjeringen fra norske bønder: De må slåss for den norske bonden, for norsk matproduksjon og levende bygder.

Bondeprotesten kommer etter at WTO har lagt frem forslag i landbruksforhandlingene, som ifølge beregninger ville medført at norske bønder ville stått uten inntekt i løpet av fem år.

— Ingen inntekt, ingen levende bygder, fastslår Bjarne A. Undheim, leder i Norges Bondelag.

Landbruksminister Lars Sponheim deler beskrivelsen av WTO-forslaget. Han gir full støtte til bøndenes aksjoner og bålbrenning mot frihandelsorganisasjonen.

— WTO-forslaget er fullstendig urealistisk, sier han.

Venstre-statsråden understreker at han kommer til å jobbe hardt for at det endelige forhandlingsresultatet kommer til å havne så nær den norske posisjonen som mulig.

— Det er helt nødvendig for å opprettholde et aktivt landbruk i Norge, mener Sponheim. Han påpeker imidlertid at næringen må belage seg på nye omstillinger i årene som kommer.

I Nordhordland stiller en rekke organisasjoner seg bak de lokale bondelagenes bålaksjon på Flatøy, deriblant reiselivslaget, turlaget, Utdanningsforbundet og LO.