Det medfører at Kalfarvegen stenges for trafikk fra i morgen klokken 19.00 til mandag klokken 06.00. Det gjøres unntak for buss og utrykningskjøretøy, og publikum oppfordres til å benytte seg av kollektive transportmidler. Omkjøring blir via Møllendalsvegen. I tillegg til perioden med full stengning, vil det være nødvendig med enkelte kortere stengninger for supplerende arbeider, opplyser veivesenet.

Når det gjelder arbeidet i Gravdal fra tirsdag, og de trafikale problemene det vil medføre, lover veivesenet å komme tilbake med utfyllende opplysninger.

Ved Sandviken bomstasjon justeres trafikkmønsteret fortløpende i takt med fremdriften i arbeidet. Oppkjøringen fra Nyhavnsveien i retning sentrum vil fortsatt være stengt til midten av desember.

I bomstasjonene ved Løvstakken, Gyldenpris og Gamle Nygårdsbro blir trafikkmønsteret som i dag frem til de automatiske bomstasjonene settes i drift 2. februar neste år. På Nye Nygårdsbro er ny bomstasjon nesten ferdig, og kjøremønsteret blir som i dag frem til 2. februar. Det samme gjelder den nye stasjonen på RV 556 ved Straume, opplyser Statens vegvesen.