Fikk i denne anledning krav datert 08.05.03 med giro om innbetaling av tilleggsavgift kr 300.— + enkeltbillett kr. 10.-. Forholdet var slik at på dette tidspunkt lå jeg i min egen seng på Storrinden i Fana. Min hustru kan bekrefte dette.

Med bakgrunn i dette forsøkte jeg å ta kontakt med Bro & Tunnel selskapet via telefonen fredag 09.05.03. Dette mislykkes idet jeg kun fikk kontakt med en talemaskin. Forsøkte også neste dag med samme resultat.

Valgte da å ta kontakt med Fana Lensmannskontor som dessverre viste seg å være lukket. Oppsøkte sistnevnte påfølgende mandag, og fikk da kontakt med en politibetjent som så på tilsendt dokumentasjon. Ut fra dokumentets bilde var det umulig å fastsette alle siffer i bilnummeret. De 4 første siffer var greie, det siste var imidlertid umulig å fastslå med sikkerhet.

Mitt spørsmål var imidlertid om der kunne være flere bilder som kjørte rundt med samme nummer. Fikk da spørsmål om jeg på noe tidspunkt hadde mistet bilskiltene, hvilket jeg svarte benektende på. Politibetjenten gikk da inn på data og forsøkte å finne andre biler med tilsvarende nummer. Han fant: 95 mod. Caravelle med siste siffer 3, 95 mod. Hiace med siste siffer 5 og 95 mod. Hiace med siste siffer 6.

Min bil eren Toyota Hiace SR 68068. Politibetjenten gav uttrykk for at med en så tvilsom dokumentasjon, burde ikke selskapet ha sendt ut kravet.

Med bakgrunn i dette tok jeg telefonisk kontakt med Bro & Tunnel selskapet samme dag og fikk kontakt med sentralbordet som fikk forelagt problemet. Vedkommende gav da uttrykk for at det var skoleelever som gjennomgikk billedmateriale og paret dette med øvrig dokumentasjon.

Vedkommende gav uttrykk for at hun ikke kunne gjøre noe videre med saken. Jeg spurte da etter sjefen hennes. Han var imidlertid opptatt. Ved å gå inn på data kunne hun bekrefte at bildet var svært utydelig, og at hun neppe ville reist krav på så tynt grunnlag. Jeg gav da uttrykk for at saken hadde vært til stort bry for meg, bl.a. ved to besøk på lensmannskontoret, div. telefoner, og at jeg mente meg berettiget til en viss form for godtgjørelse. For eksp. Ved tildeling av gratis bompengebilletter.

Vedkommende hadde ikke slik myndighet, men jeg gav henne imidlertid «myndighet» til å forelegge dette for sin sjef.

For å være sikker på at jeg var skikkelig forstått, ble der og sendt rekommandert brev til selskapet hvor jeg gav uttrykk for at jeg ville dekket utgifter som saken hadde påført meg, likeledes at jeg forventet et svar med en beklagelse. Etter dette har jeg ikke hørt noe før jeg mottok kreditnota på kr. 310.-, men ingen annen form for godtgjørelse. Kreditnota var verken datert eller signert. Jeg kan ikke finn meg tilfreds med dette, og synes det er en litt for lettvint måte å avslutte saken på.

Spesielt da jeg for en tid tilbake nærmere bestemt ble beskyldt for tilsvarende bompassering. På det tidspunkt lå jeg på sykehus og bilen stod parkert i garasje. Denne saken hadde jeg og tilsvarende bry med før jeg fikk en skriftlig beklagelse og melding om at saken var henlagt.

Jeg betrakter begge sakene som en anklage ved at jeg påstått ulovlig har passert bomringen uten å betale. Om begge sakene er oppgjort til min fordel, synes dette noe enkelt, og det ville være av stor interesse med en uttalelse fra Bro og Tunnel selskapets ansvarlige.

LEIF OPHEIM, STORRINDEN