Det er et vanlig og sunt prinsipp at det er brukerne av en tjeneste som skal betale for den. Det har også vært det vanlige prinsippet i forbindelse med bompengefinansiering av veianlegg. Men det ser ikke ut for å passe for kvemmingene. Det er ikke bare det at de ønsker å få andre med seg i finansieringen av tunnelen. Nei, de vil ordne seg slik at de selv slipper helt, og så vil de velte hele finansieringen over på andre, fortrinnsvis hytteeierne på Kvamskogen. Helst ville de få plassert bomstasjonen ved Eikedalen, slik at de selv også kunne bruke Kvamskogen uten å måtte betale bompenger.

Dette er ikke bare urimelig. Det er umoralsk.

En annen sak er det at det er meget korttenkt. Hvis bomstasjonen blir plassert på toppen av Tokagjelet, vil handletrafikken til og fra Norheimsund bli redusert dramatisk. Delvis vil en sørge for å handle tilstrekkelig inn før en reiser fra byen, og delvis vil Tysse bli brukt som alternativt handlested. Å betale kr 40 for å kjøre til Norheimsund vil bli uaktuelt for mange.

Det eneste riktige er å plassere bomstasjonen ved innkjøringen til tunnelen fra en av sidene. Selvsagt vil de årlige inntekter da bli lavere, men da får en heller bruke lengre tid for å få inndekket investeringen.

ARNOLD RASMUSSEN