Hva skal bompengene konkret gå til? Når regner en med at dette/disse prosjektene vil være nedbetalt, og vil dette også medføre at bompengeringen fjernes? Hvor stor del av bompengene går til administrasjon? Ville det ikke være en lettere — og mer kosteffektiv løsning - å kreve inn bompenger over skatteseddelen?

THOR-OLE VÅGENE SENTRUMSBEBOER