Som det etter hvert er blitt med strømregningen, blir det nå også med bompengeregningen: Bompengeselskapets budsjett skal nås, koste hva det koste vil!

Den minste risiko tjenesteleverandøren føler for ikke å oppnå budsjettet, så settes prisen på tjenesten opp. Brukerne må betale! Pengene skal i kassen klinge. Tenk om konkurranseutsatt næringsliv kunne gjort det samme? Eller kanskje også de kan øke prisene uten å få problemer med at noen kommer og sier at nå er tjenesten for dyr? Og blir den for dyr, så er det knapt noen som vil kjøpe tjenesten. Hva skal vi da gjøre med manglende omsetning og dermed manglende mulighet for å oppnå budsjettet? Oppsigelser og flere arbeidsledige? Nei, slik ser ikke vi på denne saken.

De fleste som bor i denne byen er innforstått med at veiutbygging er nødvendig for å oppnå rasjonell og miljøvennlig transport. Likeledes har også de fleste avfunnet seg med at det skal betales bompenger slik at man kan nå målet. Men der går en grense for hva som kan betegnes som forsvarlig. Å fjerne taket på rabatter, for å oppnå budsjettet slik som foreslått av bompengeselskapets styreformann, kan ikke betegnes som annet enn utilbørlig og lite overveiet maktutøvelse. Bompengesatsene, slik de nå er tenkt, blir for høye. Byggenæringen i Bergen har til sammen flere hundre servicebiler som er i tjeneste døgnet rundt, hele året gjennom. Som konkret eksempel nevnes: Et firma har 40 servicebiler. Med dagens satser betales 130.000 kroner. Økes avgiften til kr 15, men med rabattordning som opprinnelig foreslått, økes utgiftene til: 40 biler x 3 passeringer/dag x 230 dager/år x kr 7,50/tur blir avgiften kr 207.000/år.

Dersom ikke nevnte rabattordning innføres vil årskostnaden bli 414.000 kroner (kr 15/passering). I utgangspunktet skal kostnaden belastes kunden. Men hvor går grensen for hva en offentlig tjenesteleverandør kan tillate seg å belaste «sine kunder» for å oppnå sine økonomiske mål? Er det for lettvint for offentlige tjenesteytere bare å belaste kunden, uten å ta umaken med å kreve mer av staten dersom man ikke oppnår målsettingen? Hva vil bli gjort dersom trafikken gjennom bompengeringen avtar som følge av for høye kostnader? Hva med næringslivet i sentrum?

En anstendig bompengesats vil sikkert de fleste akseptere!

Av Audun Egge Andersen, Bygningsgruppen Bergen