Bompengesatsene ble tross alt doblet for kort tid tilbake. Når bompengesatsene blir så betydelige, er jo faren også betydeli-ge for at trafikken reduseres. Ved at bompengestasjonene døgnbetjenes, vil også administrasjonskostnadene øke betydelig. Kostnadene med innkrevingen kan følgelig bli like stor som inntjeningen, hva er da hensikten.

Hvis ikke bybanen kan finansiere seg selv, bør absolutt dette prosjektet legges på is. Og når byråd Tom Knutsen håper å kunne ønske de første banepassasjerene velkommen, gjør han dette i dag basert på at bilistene tar seg av regningen. Håp-løst! Når Knutsen også attpåtil håper at skinnene rekker til Rådal, må det stilles «spørsmål» om hvorfor han ikke varsler ytterligere økning i bompenger i tilfelle han ikke skulle nå helt frem. Det største spørsmålet dersom bybanen skulle bli re-alisert blir jo om vi får råd til å bruke den.

Hvor blir det av alle avgiftspengene generelt? Det kreves inn avgifter på det meste, når skal dette få et tak? Som eier og daglig leder av ett mindre entreprenørselskap med få ansatte, en omsetning på 2–3 millioner årlig, betales det i form av «faste» skatter og avgifter et sted mellom 70.000 og 100.000 hver måned. Det understrekes da at avgifter som drivstoff og andre slike «tilleggsavgifter» som mange og enhver daglig betaler, ikke er tatt med. Jeg tror politikerne, kommunen, det offentlige osv., administrerer seg bort på det meste når det gjelder avgiftene.

Jeg ønsker ikke å delta i å finansiere bybanen!

Av Odd Ivar Yndestad