Som tenkt, så foreslått. Arne Jakobsen, Arbeiderpartiets samferdselstalsmann i fylkestinget, har lansert idéen. Vegsjef Ole Chr. Torpp synes den er så god at han formelt har foreslått det i brev til Bergen kommune og fylkeskommunen.

Vedtatt, men uten penger

Bompenger fra Bergen kan bli til stamveg i Os på følgende måte:

Strekningen Moberg-Svegatjørn vil avlaste Os sentrum for store mengder tungtrafikk. Veien er vedtatt av Stortinget for lenge siden, men har ennå ikke fått en eneste krone. Eikåstunnelen under Vikaleitet i Åsane er derimot oppført med 30 millioner kroner til start neste år. Begge strekningene er en del av en opprustet E 39. I brevet til Bergen kommune foreslår vegsjefen at pengene til Eikåstunnelen overføres til Moberg-Svegatjørn. Så kan Bergen kommune, som bompengeselskap, overføre 30 millioner ledige bompengekroner til Eikåstunnelen, som altså ligger i Bergen.

Skeptisk Knudsen

— Bare som et lån, selvsagt, eller forskuttering, som staten må betale tilbake i neste budsjettår. Det viktige er at vi kommer i gang også mellom Moberg og Svegatjørn. Er anlegget først i gang, vil resten gå av seg selv, sier Arne Jakobsen.

Men byråd for veibygging i Bergen, Tom Knudsen, tenner ikke umiddelbart på idéen.

— Vi skal selvsagt behandle brevet fra vegsjefen på en skikkelig måte, men i utgangspunktet er jeg skeptisk. Jeg er redd det kan bli et slit å få pengene tilbake. Bompengene skal benyttes til Bergensprogrammet, og jeg vil ikke risikere at dette blir uthulet, sier Tom Knudsen.

Vis ansvar!

— Dette er en altfor passiv holdning. Bergen har 200 millioner bompengekroner som ikke er brukt. Det må da være bedre at pengene investeres i prosjekter hele regionen har nytte av, enn at de står på bok. Nå får Bergen se å vise regionalt ansvar, sier Arne Jakobsen.