Salgssummen lå for samtlige vesentlig over takstsummen. I ett tilfelle ca. 40 prosent over. Noen vil muligens bli forledet til å tro at dette betyr at mekleren har oppnådd ekstra god pris. Like sannsynlig kan taksten være feil. I så fall er det ikke noe å skryte av. Der takst og salgssum er nær like kan det tyde på at mekleren er godt oppdatert.

TORD KJÆRNER-SEMB,BERGEN