Leieboerforeningen i Bergen sin erfaring med problemet er når leiepris ikke står i stil med verken boligens stand eller hva som er rimelige husleier. Bofellesskapene og hybler til studenter er et typisk eksempel. Leiligheten som leies ut er gjerne kun 70 kvm boareal, og rommene blir delt opp til 7 kvm, slik at en får plass til én seng og ett skap. Så plasserer en inn seks studenter på disse små arealer med felles bad, kjøkken og WC. Så krever utleier 3000-5000 pr. person og får alt fra 18.000 til 30.000 pr. måned i totale leier for 70 kvm. Hensynet til kvaliteten på boligen en leier ut blir som oftest satt til side, og en sitter igjen med ingen faglig vurdering på helse, miljø og sikkerhet. Det Leieboerforeningen i Bergen opplever er at syke leieboere med legeerklæring ankommer oss fordi de er redd for å ta opp problemene med utleier. Leieboerne klager også over at barna deres har fått luftveisinfeksjoner og allergiske plager som følge av mugg og soppsporer som svever i luften inne i boligen. Om leieboer klager til de useriøse hushaiene, så får en svar tilbake om at en har brukt boligen feil og at utleier vil vurdere å kreve leieboer til erstatning for oppståtte skader som følge av mugg og sopp. Det er ofte slik at disse bolighaiene klager på at leier tørker klær inne og det skal en i utgangspunktet ikke gjøre, men er det lagt til rette for andre tørkemuligheter pr. leieboer? De boligene i Bergen som er mest utsatt for sopp og råteskader er boliger over og under gateplan, sokkelboliger i enebolig og ellers hvor det har vært eller er vannlekkasje. Vi henstiller folk til å være forsiktig med å leie denne type boliger. Leieboerforeningen henstiller til leieboerne om å reklamere skriftlig med en gang en oppdager mugg og soppskader i boligen og mangler ellers som oppstår eller oppdages ved innflytting. Gi utleier en rimelig tid til å rette opp mangelen og krev en lavere leie tilsvarende boligens mangelfulle stand om forholdet ikke rettes opp. Leieavtalene til disse bolighaiene er ofte tidsbestemte på ett år, og noen av disse kaller vanlige leiegårder og bygårder for tomannsboliger og så videre. Norge er i ferd med å bli et paradis for bolighaier, og det er et stort og økende problem. Der finnes seriøse, fornuftige utleiere, men det blir stadig færre av den gode sorten. Både eie— og leieboliger burde vært sertifisert med minste krav på helse, miljø og sikkerhet og samtidig vært faglig vurdert på standard opp imot sunne, rimelige husleier.

Stig Høisæther, leder Leieboerforeningen i Bergen