Best ser me det når SV sin representant i Forsvarskomitéen (òg Sp sin Odd Roger Enoksen) meiner det er ugildt av forsvarsminister Kristin Krohn Devold å godkjenna «kjøp» av «krigsmateriell» frå Israel, av di landet er i krig. Mitt spursmål vert då: Kven skal me kjøpa militært utstyr frå då? Er ikkje USA i krig? Kva med boikotten av norske arbeidsplassar på Kongsberg Våpenfabrikk og Raufoss Ammunisjon som det her indirekte vert oppfordra til? Noreg er jo i krig i Afghanistan ...

LARS-TORALF STORSTRAND, FREKHAUG