FN har tidligere vedtatt at Israel skal ut av de okkuperte områdene, noe Israel overhodet ikke har tatt hensyn til. I stedet har landet tillatt nye bosettinger i de okkuperte områdene i forsøk på å utvide grensene og legitimere nytt land. Palestinerne har blitt jaget fra hus og hjem i samme tempo. Palestinerne har hele tiden kjempet en legitim motstandskamp mot en militært overlegen okkupasjonsmakt, uten at verdenssamfunnet har lagt noen makt bak kravet fra FN om at Israel må ut av de okkuperte palestinske områdene. For hver israeler som er drept i konflikten, har 3 palestinere blitt drept.

Etter at FNs sikkerhetsråd nå har vedtatt en resolusjon om øyeblikkelig våpenhvile og støtter opprettelsen av en palestinsk stat, gjør det palestinernes kamp mot okkupasjonen om mulig enda mer legitim enn før.

Begge parter må nå gjøre det FN krever: Full tilbaketrekking og stans i alle voldshandlinger, inkludert selvmordsaksjoner fra de ytterliggående palestinske gruppene.

Siden Israel neppe vil gjennomføre dette frivillig, er det på tide at verdenssamfunnet legger makt bak kravene.

Slik Norge gikk foran i boikotten mot Sør-Afrika i sin tid, må Norge nå innføre full boikott av Israel inntil landet har oppfylt alle FNs krav. Det er bare dette språket Ariel Sharon og Israel forstår.

Odd Inge Matre,

Leder Loddefjord Arbeiderlag