Med paroler som "Stopp streikebryteriet" markerte de streikende arbeidere hva de mener.

En gruppe på om lag tjue streikende var på plass litt før klokken syv i morges for å blokkere utkjøringen av varer ved bedriftsporten til Hansa-Borg.

440 ansatte i øl— og mineralvannbransjen tilsluttet NOFU (Norges Funksjonærforbund) og PRIFO (Privatansattes Fellesorganisasjon)er i streik.

De streikende mener at arbeidsgiverne bryter Funksjonæravtalen. De krever å forhandle på reelt grunnlag og ikke å få presentert ferdige forhandlingsløsninger. Deres løsning er å få en "pendelvoldgift" - et enten eller prinsipp hvor en nøytral instans avgjør når et lønnsoppgjør har kjørt seg fast.

Blokaden ble avsluttet etter omlag to timer. Utkjøringen av varer ble ikke stoppet, men en del biler ble noe forsinket.

STOPP STREIKEBRYTERIET: Streikende arbeidere fra Hansa-Borg bryggeri på Kokstad i Bergen, var grytidlig på plass i regnværet for å blokkere utkjøringen av varer fra bedriften. FOTO: ARNE NILSEN