Fra høsten 2002 skulle vi få kjøpe rabatterte ungdomskort. Dette var en flott løsning slik at vi som foreldre/ungdom og fylkeskommunen sammen kunne spare penger på skoleskyss. Fylkeskommunen er vel pliktig til å gi fri skoleskyss til dem som har lang skolevei?

Men hva skjer? Jo, ungdomskortet som i utgangspunktet koster kr 360, får vi til kr 300. Vi blir avspist med en rabatt på kr 60!!!

Som et eksempel: For vår sønn vil det for Hordaland fylkeskommune i rene bussutgifter uten rabatter over fem måneder koste kr 6000 i skoleskyss. Med ungdomskortet må fylkeskommunen kun betale kr 300 på de samme fem månedene, resten betaler vi. Hadde vi delt på regningen, kunne penger vært spart både for foreldre/elev og fylkeskommune. Penger som kunne kommet godt med i en skole som det står svært dårlig til med, det har vi foreldre erfaring med selv om skolepolitikerne prøver å fortelle oss noe annet.

Vi har søkt om skolereisekort, så får vi heller kjøpe ungdomskort i tillegg. Kr 60 i måneden skal jeg heller stå i.

Dette tilbudet er for dårlig. Vi liker nemlig ikke å bli lurt til å betale for noe som i utgangspunktet er en plikt for fylkeskommunen.

Jeg håper det er mange foreldre/ungdom som nekter å godta disse smulene vi blir tilbudt. Hvis rabatten blir 50 prosent, vil vi søke om skoleskyss og ungdomskort, da hadde det vært et flott tilbud.

Hadde vi visst at disse pengene som blir spart blir brukt på elevene, skulle jeg med glede ha betalt ungdomskortet, men all erfaringen med tre barn i skolen har vist at det gjør de sannsynligvis ikke.

Det eneste som møter oss og elevene hvert skoleår er nye nedskjæringer på budsjettene.

ANNE SELLEVOLD, BERGEN