Helse Vest RHF omfatter de institusjoner og virksomheter som til nå har vært eid av fylkeskommunene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, og som ved årsskiftet skal overføres til staten.

Helse Vest RHF får omtrent 12.500 ansatte og driftsbudsjettet i 2002 blir på om lag 12 milliarder kroner.

Herlof Nilsen har blant annet vært rådmann i kommunene Sveio og Randaberg og kommer nå fra stillingen som administrerende direktør i HagaNor Reiser AS. Han tiltrer stillingen ved årsskiftet.

(NTB)