Kvi deg til strømregningen så mye at du sender din protest. Først og fremst til de sentrale politikere som i sin naivitet slapp energimarkedet løs, i den tro at konkurranse skulle komme den jevne forbruker til gode. Så til våre egne politikere som solgte arvesølvet vårt, slik at vi ikke lenger har noen kontroll. Slik det var før, så var det politikere i styret i Straume energi, og kommunestyret var generalforsamling. Dersom det var vilje blant politikerne til å styre prisene til gode for folket, så hadde vi anledning til det. Nå er det historie!

Ren energi, som vannkraft i vårt land er, skal først og fremst komme oss nordmenn til gode, og det er ikke en egoistisk tanke, men en riktig tanke. Den nordiske kraftbørsen fungerer ikke til vår fordel, vi vil ikke finne oss i å ha det slik som vi nå får nyss om, at eldre mennesker skal dø fordi de må spare strøm slik at det går på helsen løs. Det er uverdig for vår rike nasjon.

Protesterer nå! Si fra nå! Gjør vi det ikke, så vil dette bli det vi vil komme til å leve med fremover. Prisene vil vel aldri komme ned igjen på det som er riktig for en kraftnasjon som Norge faktisk er, dersom vi nå setter oss ned og sturer uten å si fra så det høres.

ELSE K. JOHANSEN,ÅGOTNES