Selvfølgelig krevet det en investering å installere handsfree i bussene, men alle norske borgere har måttet ta en lignende investering. Tenk hvordan det vil se ut, hvis en Gaia-sjåfør blir utsatt for en stor ulykke og at det kommer frem at bruk av håndholdt telefon er direkte årsak til ulykken.

Nei Gaia! Dere må bare ta den investeringen, uten å legge på billettprisene som allerede er altfor høye.

TORKILD STENSRUD