Mellin-Olsen (36) har fått utlevert en mappe med bare to dokument fra Innsynsutvalget. Det ene dokumentet er et intervju fra Klassekampen foran valgkampen i 1983

Det andre dokumentet er en såkalt alias-oppføring. Det er et dokument hvor det står at Mellin-Olsen er identisk med Bård Mellin-Olsen som er elev ved Ulsmåg barneskole.

— Jeg begynte på Ulsmåg barneskole i 1973 i første klasse. Henvisningen innebærer at Overvåkingspolitiet kan ha overvåket meg fra jeg syv år.

Har klaget

Mellin-Olsen har klaget og bedt Innsynsutvalget om få utlevert flere dokumenter slik at han få bekreftet i hvilke anledninger han er registrert som skolegutt.

Bård Mellin-Olsen er sønn av Nora Lindén og Stig Mellin-Olsen. Foreldrene var begge svært politisk aktive og nær tilknyttet ml-bevegelsen i 70- og 80-årene. Også sønnen engasjerte seg politisk allerede i svært ung alder.

— Fra tiden på barneskolen var jeg medlem i flere lovlige barne- og ungdomsorganisasjoner på venstresiden, som alle mottok som mottok statsstøtte. Blant annet var jeg med i Rød Ungdom og Palestina-komiteen fra jeg var 12-13 år, forteller han.

Mor med mappe

Bårds mor fikk utlevert mappen sin for vel et år siden. Det var en svært fyldig mappe.

— I hennes mappe ble det antydet at huset vårt ble overvåket og at Overvåkingspolitiet lyttet til telefonen vår. Jeg er for så vidt ikke overrasket over at det fantes egen mappe på meg.

Likevel gjør det et spesielt inntrykk at overvåkingen skjedde allerede mens jeg gikk i barneskolen., sier han.

Mellin-Olsen er innstilt på å søke erstatning fordi han mener at den ulovlige overvåkingen kan ha hindret ham i karrieren.

— Blant annet fikk jeg avslag på alt jeg søkte på da jeg var i det militære.

— Jeg var kokk i Marinen. Jeg søkte en mer aktiv tjeneste, blant annet tjeneste til sjøs og om bord i u-båt. Men jeg kom ikke inn.