Det siste stuntet fra Gaia er bussavganger hvert femte minutt til og fra Nesttun og andre sentrale knutepunkt i Bergen. Dette er å kaste blår i øynene på oss reisende. Tiltaket viser en total blindhet for de reisendes behov.

Det hjelper lite at bussene går hvert femte minutt fra sentrale knutepunkt, det er da ikke der vi bor. Vi klarer oss fint med bussavganger med langt større intervaller — bare de går. Min egen buss fra Laksevåg til sentrum, Nittenbussen, går hvert 20. minutt på dagtid, ikke verst i grunnen - men det gjelder kun dagtid.

På kveldstid er det opptil en time mellom avgangene. Når jeg er på arbeid til 23.00 har jeg valget mellom en buss fra sentrum klokken 22.52 - eller 23.40, vanvittig spør du meg.

Når jeg begynner på jobb seks om morgenen går første buss til sentrum 06.10. I tillegg må jeg gå i ti minutter gjennom sentrum til jeg kommer på jobb.

Hvorfor kan ikke noen av bussene svinge rundt Nøstet, alle arbeider vel ikke på Galleriet? Det er klart en ekstra belastning for mange å måtte vandre halve byen rundt, spesielt i vår klimatiske sone.

Skyldes Gaias siste offensiv mot kritikken ren dumhet, eller er det et forsøk på å skjule at man i praksis ikke vil, eller kan bedre busstilbudet i Bergen? Jeg forlanger at byens lokalpolitikere ikke lar dem dø i synden og tar affære i saken.

Av E. Monsen, Laksevåg