JAN STEDJEjan.stedje@bt.no

OK-Fish er mistenkt for urettmessig å ha fått 220 millioner kroner i momsrefusjon. Dette kan være den største bedragerisaken i norsk fiskehistorie dersom eieren blir dømt. Og det tok lang tid før denne momssaken ble oppdaget av skattemyndighetene.

Ikke grunnlag — Det er ikke funnet grunnlag for å kritisere revisor (Olav M Sølvberg red. anm.) for de forhold som er kommet frem om mistanke om betydelig merverdiavgiftsbedrageri i OK-Fish Kvalheim AS i Måløy heter det i Kredittilsynets granskingsrapport.

Og videre: - Sølvberg har etter vår vurdering i all hovedsak gjennomført revisjonen etter revisjonsloven og god revisjonsskikk skriver tilsynets saksbehandler Kirsten Underland.

Bakgrunnen for at Kreditttilsynet grep inn var en rekke presseoppslag i januar i år om lakseeksportøren OK-Fish Kvalheim AS. Økokrim etterforsket aksjonær og daglig leder Jarle Kvalheim for urettmessig å ha krevd inn 220 millioner i momsrefusjon. En del av transaksjonene gjaldt laks oppkjøpt i Nord-Norge for videresalg til blant annet EU-land.

Dette førte igjen til gransking av revisors arbeid i laksefiramet i Måløy, særlig fordi forholdet hadde pågått over lang tid uten å bli avdekket i regnskapene. Nå er altså revisor Olav M. Sølvberg blankt frifunnet for brudd på revisorloven.

IKKE GRUNNLAG: - Det er ikke funnet grunnlag for å kritisere revisor (Olav M Sølvberg red. anm.) for de forhold som er kommet frem om mistanke om betydelig merverdiavgiftsbedrageri i OK-Fish Kvalheim AS i Måløy heter det i Kredittilsynets granskingsrapport. Arkivfoto