Nå settes den slappe klimaavtalen fra Kyoto til sides. Selv den, ble for vanskelig å spise for USA. Dermed ser vi usminket det vi kommunister alltid har sagt: fellesinteressene til menneskeheten må vike for kapitalens behov.

Det som gjenstår er å henge bjellen på katten: Hvem står egentlig bak dette? For Bush-administrasjonen representerer bestemte økonomiske interesser. Det er tenkende mennesker som også sitter der. Men de handler på oppdrag og diktat fra andre som sjelden står direkte frem.

En trenger ikke mer enn å se på hva som er verdens største industrier for å skjønne dette. Klimaavtalen er en trussel mot oljeselskapene og bilindustrien. Klimaavtalen var en trussel mot deres økonomiske interesser.

Bush gjør som mesteren ønsker, det er jo derfor de har satt ham der.

Knut Lindtner