• Med sitt høye og synlige kirketårn, har denne delen av Bergen fått et stormerke. Sælen kirke har katedralens kvaliteter over seg.

Dette sa biskopen i Bjørgvin, Ole D. Hagesæther da han vigslet Sælen kirke på Varden i Fyllingsdalen søndag ettermiddag. Den nye kirken var fylt til siste plass av gjester og vanlige kirkegjengere, som alle lot seg imponere over det praktfulle byggverket.

Den to timer lange vigslingen ble en festgudstjeneste fra først til sist — innledet og avsluttet med organist Sjur Hjeltnes nyskrevne komposisjoner for blåsere, mens både biskop og et tjuetalls prester, ungdommer og lekfolk fra menigheter gikk i prosesjon.

Tempel-dramatisering

Elever fra Fyllingsdalen videregående skole preget ellers gudstjenesten med en vakker dramatisering av vigslingen av Salomos tempel for 3000 år siden for det flunkende nye steinalteret.

— Det var en sterk opplevelse å komme inn i Sælen kirke for aller første gang. De lengtet etter tempelet i Babylon også på samme måte som dere her i Sælen har lengtet etter kirken. Det har vært vanskelig å være Sælen menighet. Men her vi kommet inn i et hus der Faderen sender sine lysstråler, og hvor det alltid skal lyse, sa biskopen.

Drømmekirke

Lederen av Bergen kirkelige fellesråd, Trygve Bergem, opptrådte både i giverens og mottakerens rolle da han overleverte den nye kirken til menighetsrådets leder Siri Bjerke. Bergem er nemlig selv hjemmehørende i Sælen menighet.

— Sælen menighet har ventet lenge. Men i et evighetsperspektiv er ikke 20 år så mye å snakke om. Sælen kirke har vært verd å vente på. Nå har vi fått en drømmekirke som er skreddersydd etter menighetens egne ønsker, sa han.

HØYT UNDER TAKET: Luftige Sælen kirken ble vigslet søndag formiddag.
FOTO: ARNE NILSEN