Samtidig skriker samfunnet etter flinke folk, alt skal visst bli bedre. Men i enhver regel finnes det unntak.

For å avhjelpe problemet burde en gi alle elever gratis læremateriell/skolebøker.

Men om en skal tro ekspertene, som de ledende politikerne for øvrig tror på, kommer det inflasjon når en bruker mer penger. Resultatet vil bli redusert konkurranseevne, økt arbeidsledighet og dårligere råd for alle innbyggerne i Norge.

Ettersom ingen ønsker inflasjon og dårlig råd, må en kutte på andre områder i samfunnet. Men hvem er det egentlig som vil gi mindre i lønn til lærerne, redusere budsjettene til sykehusene eller opprettholde rasfarlige veier?

Det en kommer frem til er at det er ingen som vil bruke mindre penger, ettersom alle formål er gode formål.

For å tenke på flere plan, uten å ramme andre gode formål, går FpU inn for å slå to fluer i et smekk: For ved å bannlyse bransjeavtalen for bokhandlerne (som selv Konkurransetilsynet mener hindrer fri konkurranse) og åpne veien for reklamefinansierte skolebøker, vil mesteparten av læremidlene bli så godt som gratis.

Men om en skal tro de fleste andre partiene, er reklame i skolebøker skummelt. En mener bestemt at markedsføring av bedrifter og produkter på atskilte sider får elever til å endre virkelighetsoppfatning: At elever begynner å tro at jorden er flat og månen en gul ost hvis så står i reklamen.

Fremskrittspartiets Ungdom tror at ethvert menneske kan tenke selv, at det har en innebygget kritisk sans.

Fjern derfor bokbransjeavtalen og åpne for reklame i skolebøker, for elevenes beste!

OLE KRISTIAN EKSETH,FORMANN BERGEN FREMSKRITTSPARTIS UNGDOM