De ønsker heller å handle på byens kjøpesentre som for eksempel Lagunen. Jeg forstår at mange mener at årsaken til dette er at man kan parkere gratis på disse sentrene. Jeg derimot tror at årsaken ligger i at buss i Bergen anno 2003 er altfor dyr ! Minstetaksten er nemlig på 23 kroner, som er en pris som bare gjelder i de ytterst få områdene like utenfor sentrum. Skal for eksempel jeg ta bussen fra Nordås til sentrum koster det meg 37 kroner! Jeg forstår derfor at man heller bruker bilen, når det å kjøre kollektivt er dyrere enn å bruke bilen. Dette gjelder spesielt i helgen, hvor man slipper å betale bompenger, og sparer ti kroner på det. I tillegg forstår jeg at folk ikke orker å kjøre i trange smau og gater, for å finne parkeringsplasser, i et sentrum som etter min mening knapt er skapt for biler. Og til dere som kjemper for flere parkeringshus i denne byen har jeg et sitat fra hvis reklamefilm: «GLØM DET!» Disse pengene kan heller brukes til billigere buss i denne byen. Jeg tror dette vil føre til flere folk i sentrum på dagtid. Samtidig vil vi får færre biler i sentrum, som igjen gir oss bedre luft i sentrumsgatene, som er et problem for astmatikere på kalde vinterdager. Så til dere politikere og handelsstanden som ønsker et bedre Bergen sentrum på alle måter:

Få billigere buss til Bergen sentrum!

Jørgen Eide, student