De nye prisene gjelder allerede fra 1. august. Satsen reduseres dermed med 350 kroner per måned, altså en årlig besparelse på nærmere fire tusen kroner.

— Pengene fra den statlige barnehagesatsingen går uavkortet til foreldrene, opplyser gruppelederne for de tre partiene, Øystein Holmelid (Ap), Åge Rosnes (SV) og Malvin Eilertsen (Upolitisk) i en pressemelding.

Dermed har Askøy kommune oppnådd regjeringens mål om barnehagepris på 2500 kroner. Samtlige kommuner skal ha innfridd målet innen 1. mai neste år. Hvis ikke, har barne- og familieminister Laila Dåvøy, fra Askøy, varslet statlige reaksjoner mot kommunene som ikke innfrir kravet.

Kommunene fikk fra 1. august økt statstilskuddet til driften av kommunale barnehager med over 400 kroner per plass. Bergen er blant kommunene som ikke senker prisene i høst. Her vil foreldre fortsatt betale 2870 kroner for en vanlig kommunal heldagsplass.