Dette kan enkelt gjøres ved å endre krav i domstolsloven § 220 om at en person med juridisk embetseksamen, også må ha praksis i 2 år som advokatfullmektig, dommerfullmektig, etc. Det er nettopp her advokatene skaper sitt monopol, ikke ved kravet om juridisk utdannelse. Folk med juridisk embetseksamen er det mange av, men utbudet av stillinger som leder til advokattittelen er nærmest monopolisert. En enkel lovendring er alt som skal til, ikke sant generalsekretær i Den Norske Advokatforening, Merete Smith?

TORSTEIN SOLEM, NESTTUN