Hva da med skoler, skoleverket isolert og bedriftsøkonomisk lønnsomhet? Hva med Forsvaret? Hva med departementene? Er eksempelvis Utenriksdepartementet bedriftsøkonomisk lønnsomt? Slik kunne det ramses opp utallige eksempler. Så opptatt Høyre er av lønnsomhet — hvorfor da gå så sterkt inn for Vestre ringvei som nok vil redusere bybanens lønnsomhet?

Bybanen må ses i et langt lengre tidsperspektiv enn den nære fremtid, og SINTEF har for den saks skyld funnet bybanen lønnsom. Om det opprinnelig har vært skepsis mot bybaner i andre byer på størrelse med Bergen - ingen av disse vil i ettertid legge ned banen og gå tilbake til trafikkavvikling med bil alene. Å gå mot bybanen er å gå inn for bilkøer!

KNUT SCHJELDERUP BJERKE, VENSTRE