Det er veitrafikken som ifølge Gisle Haakonsen ved Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedskylden for den kraftige økningen.

Trafikkutslippene av karbondioksid økte fra 300.000 tonn til 360.000 tonn fra 1990 til 1999. Verken myndigheter eller miljøvernere er overrasket.

— Dette er langt fra noe nytt for oss. Vi har stadig påpekt dette i forbindelse med veisaker, sier seksjonssjef Egil Hauge ved Fylkesmannens miljøvernavdeling.

- For dårlig kollektivtrafikk

Hauge mener ukritisk veibygging og dårlig kollektivsatsing må ta mye av skylden.

— Vi har hele tiden ment at veiplanleggingen i Bergen må ses samlet. Det har isteden vært ett og ett prosjekt.

Heller ikke byråd for miljø og utvikling, Tom Knudsen (Ap), er overrasket.

— Tallene forteller det samme som våre prognoser. Ifølge Knudsen er det nå på tide å styrke kollektivtrafikken for å hindre ytterligere utslippsøkninger.

Gjennom Bergensprogrammet ønsker han blant annet å gi 90 millioner ekstra til kollektivtrafikken, samt bygge en bybane. Det prosjektet er foreløpig usikkert.

- Politikernes skyld

— Det virker som kommunen ikke bryr seg om miljøet lenger. Kollektivtilbudet er latterlig.

Nye veier bygges stadig. Staten burde tatt over styringen når det gjelder samferdsel. Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund legger skylden på politikerne.

— Jeg har mistet alle illusjoner. Hver gang trafikk i sentrum diskuteres, ender det med at næringslivet skal beskyttes. På grunn av luftforurensning fra trafikken er det direkte helseskadelig å bo i Bergen. Det er det ingen som bryr seg om.

Totalt sett økte utslippene av klimagasser i Bergen med syv prosent. Landsgjennomsnittet var 15 prosent.

Tallene, som ble lagt frem av SSB og Statens forurensningstilsyn i går, viste samtidig at utslippene av miljøfarlige dioksiner ble redusert med 74 prosent på 90-tallet. Dioksiner er fellesnavn på en hel gruppe miljøgifter.

Klimagassen karbondioksid skaper få lokale problemer, men økte utslipp har trolig globale konsekvenser. De kan også gjøre det vanskelig for Norge å nå sine internasjonale forpliktelser om reduserte utslipp.