Poenget med å vurdere hele prosessen i fremskaffelse av strøm til elbilen er greit. En elbilpark like stor som dagens bensinflåte er ingen løsning.

Men så kommer kortslutningen: Mot importert elektrisitet fra kullkraftverk på Kontinentet blir bensinmotoren fremholdt som ren, fordi det ut av katalysatoren bare kommer vanndamp og CO2! Det burde være unødvendig å kaste bort spalteplass på at skal en sammenlikne likt for likt, må en ta med at produksjon av råolje er ekstremt forurensende. Å frakte råolje med tankskip er ekstremt forurensende. Å raffinere olje er ekstremt forurensede. Å distribuere bensin på svære tankvogner til stasjonene er ekstremt forurensende. Bensinforbruket pr. bil har stått omtrent stille i 25 år. For mens motoren er blitt mer effektiv, har gjennomsnittsbilen blitt tyngre og tyngre, og nettogevinsten er tilnærmet lik 0.

Jeg er ikke bilingeniør. Kanskje Tore R. Hansen kan hjelpe oss med skylapper med å fremskaffe sammenliknbare data for elbiler og bensinbilers indirekte «utslipp av kullos, karbondioksid, hydrokarboner og nitrogenoksider»? Først da får debatten Hansen legger opp til mening.

FRODE STRØNEN, MILJØPARTIET DE GRØNNE I HORDALAND