Etter tjue år i ublid glemsel fyrer lokfører Tom Skauge opp kjelen på bybanedrømmen igjen. Hovedtraseen er overgrodd av kratt, brutte løfter og idealistiske drømmer. Fra de nedtaggede vognene vinker Natur og Ungdom gjennom knuste ruter. Etter skiltet på vognen å dømme går ferden til Tirana på første klasse.

Nå går Skauge til frontalangrep mot ferdigstillelsen av Sjølinjen, og jeg som trodde at han bare var imot Ringvei Vest. Nei, det er tydelig at et tjenlig veinett – som også ville vært en heidundrende fest for fortvilte busspassasjerer – er et onde i seg selv som må bekjempes for enhver pris. Fra tidlig på syttitallet har Sjølinjen ligget der som et symbol og vitnesbyrd om manglende evne og vilje til en konsekvent transportpolitikk. Overgrodde veitraseer, halvferdige himmelstrebende viadukter og tomme tunneler har med all tydelighet vist våre gjester som har stanget i køen fra flyplassen til byen – at nærmere en bananrepublikk kommer de ikke i den vestlige verden. Da jeg suste forbi Troldhaugen i dag, så jeg til min glede ivrig gestikulerende veiingeniører med ny giv. Endelig skjer det noe! Det er mulig de er arrogante slik som Skauge hevder, men de lager i hvert fall flotte veier.

Den par kilometer lange Sjølinjen vil selvfølgelig på samme måte som Ringvei Vest bli en miljømessig katastrofe. Det er ikke grenser for hva som kommer ut av bilene. Da er det selvfølgelig kostelig å lese byveterinær Ingvar Tveits uttalelse i Bergens Tidende den 20 januar: «Faktum er, at været spiller en større rolle for luftkvaliteten i Bergen enn biltrafikken». Klimakatastrofen redder altså Bergen med sitt urolige vær og sin klare luft. Ja, det er nesten som en kunne ønske seg et gasskraftverk eller to for å blåse vekk de siste rester av usunnheter, men et par ekstra biler gjør kanskje samme nytten.

Skauge er også bekymret for demokratiet fordi planer som er blitt forpurret i tjue år nå settes ut i livet. Frykt ikke! Sjølinjen er et bevis på at den sosiale utjamningspolitikken fungerer der den brøyter seg gjennom rikmannsstrøkene for å gi oss mindre bemidlede den mobilitet som dagens samfunn krever. La oss i fellesskap gjøre om Nordåsvannet til Nord-Europas største rundkjøring. Etter bilannonsemengden i Bergens Tidende er det tydeligvis hva folket trenger.

Av Per Thorvaldse