Nye regler for barnebidrag gir som resultat:

Bidrag reduseres fra 3940 til 960.

Forskudd faller bort

Stønad til barnetilsyn faller bort

Gjennom media får jeg inntrykk av at barnebidrag er noen ekstra-penger som bidragsmottaker bruker for å skaffe ungene siste nytt av sykler, skiutstyr og ferier. For ikke å snakke om moteriktige klær og frisyrer til seg selv. Nå er vi kommet inn i en ny tid og det skal endelig bli tidsriktige forandringer. Bidragspliktige skal beholde nok penger slik at han/hun kan kjøpe nye sykler, skiutstyr og ferier til ungene. Vel og bra.

Realiteten er en helt annen for de aller fleste av oss. Bidragspenger er et bidrag som inngår i den lille familien sitt månedlige budsjett. Andre poster i månedens budsjett er husleie, lån på bosted, strøm og telefon. Dersom man vil unngå å bli helt isolert, så må man også budsjettere med utgifter til barnepass. Skal vi leke litt med tallene?

Et bidrag på 960 i måneden for 2 barn som har vanlig samvær (4 onsdager og 2 helger) gir en «døgntakst» på 25,-. Altså, bidragspliktige skal betale kr 25 for hvert barn hver dag barnet er hos bidragsmottaker. Jeg mener at dette er pulverisering av ansvar.

I regnestykkene som Rikstrygdeverket har lagt til grunn så står det at et barns boutgifter er 810,— pr. måned. Disse tallene er ikke representative. Vi er bosatt i et av Bergens tettest befolkede områder. Barna er elever ved en av Norges største barneskoler. Det vil si at vi bor på et sted hvor det bor veldig mange barnefamilier. Husleie og lån på leilighet beløper seg til 11.000,- pr. mnd. Reelle boutgifter er ikke et tema ved fastsettelse av bidrag. Men nå er det slik at vi bidragsmottakere har budsjettert med et visst barnebidrag. Ved et pennestrøk er reglene endret. En så stor endring får konsekvenser. Er det fra samfunnets side ønskelig at vi skal selge leiligheten og flytte?

Nei, bidragsregler dreier seg ikke om hvem som skal ha gleden av å kjøpe fine sykler og skiutstyr. De nye bidragsreglene dreier som om bosted, at noen må selge, at noen må flytte, at noen må gi fra seg barna.

Ikke la det gå prestisje i de nye reglene, juster dem innen 1.oktober.

Nina Elisabeth Eltvik