Ivar Skippervold har i mange år vært aktiv som artist med egne sanger og egne syngespill. Han har vist et brennende engasjement for å formidle Bibelens tekster til nye generasjoner, gjennom nye former.Hans 18 syngespill med utgangspunkt i personer og hendelser i Bibelen har skapt stort engasjement for Bibelen blant barn, unge og voksne. Interesse og kunnskap Utallige barnekor og skoleklasser har fremført Skippervolds bibelske syngespill. Dette har vært med på å skape interesse for Bibelen og gi kunnskap om de bibelske personer hos nye generasjoner.Ivar Skippervold har hatt en sikker dramatisk hånd med overføringen av teksten fra boksider til syngespill. Ved enkle grep har den fortellende teksten blitt gjort om til musikk og drama, med mange stemmer og fine effekter. Honnør I forbindelse med Millenniumsmarkeringen laget Ivar Skippervold, på oppdrag fra Kirkerådet, et syngespill: "Historien om Jesus". Store deler av år 2000 reiste han landet rundt med dette syngespillet som var et offisielt tilbud for kirke-skole-samarbeid i jubileumsåret. Komitien gir honnør til Ivar Skippervold for hans folkelige måte å formidle stoff fra Bibelen.Skippervold er en jordnær og engasjert bibelformidler, som skaper interesse og glød der han deltar. Bibelprisen består av et eksemplar av praktbibelen Olavsbibelen og et innrammet originalblad fra Christian IVs bibel fra 1633. Fornyet bibelinteresse I de seinere år har Bibelselskapet registrert fornyet bibelinteresse på flere plan i vårt samfunn, i skole og kulturliv. Det Norske Bibelselskap er en felleskristen organisasjon med styrerepresentasjon fra alle landsdekkende kirkesamfunn og organisasjoner for indre og ytre misjon.Det har vært en hovedoppgave for Bibelselskapet å legge til rette for en fornyet bibelbruk på bred basis i kirke og menighet, i skole og lokalsamfunn, i kulturliv og samfunnsliv. Det er i dette perspektiv Bibelselskapet har etablert en årlig bibelpris som, når dette er mulig, tildeles i forbindelse med feiringen av den årlige Bibeldag eller ved årets representantskapsmøte i slutten av mai.Med Bibelprisen ønsker Det Norske Bibelselskap å uttrykke anerkjennelse til personer eller institusjoner som har bidratt til å utvide og fornye bibelbruken — særlig med tanke på Bibelens bilder og fortellinger - i skjæringspunktet mellom kirke og kultur, mellom kristenliv og samfunnsliv.