Boken «Bibelkoden» kommer i beste fall under kategorien kreasjonisme, ikke seriøs bibelforskning. Teknikken man har brukt for å «finne» koden heter Equidistant Letter Sequences (ELS). Bl.a. er det tre israelske professorer som står bak den såkalte Bibelkoden. Man kan spekulere i hvorfor de ga ut boken, kanskje gode penger å tjene; dette er tross alt «nyheter» som interesser mange. Ved hjelp av den samme metoden kan man også finne hemmelige koder i Donald Duck, Dagens Næringsliv eller hva som helst annet, bare man er litt motivert for jobben. Når det gjelder Isaac Newton, så var han både troende og bibeltro. Han var overbevist om at det eksisterte hemmelige koder i Bibelen, og han brukte store deler av sitt voksne liv til å finne disse, uten å lykkes. Skal man innta en seriøs holdning til å finne ut av hva som er sant og ikke sant i Bibelen så må man ikke være forutinntatt. Bibelen faller på sin egen urimelighet; en god blanding av sanne og usanne historiske begivenheter, motstridende påstander, fusk (profetier» skrevet ned lenge etter de faktiske hendelser), og ulogiske hendelser.

Om man velger å tro på Bibelen og Bibelkoden er fritt valg.

ØYVIND GJERVIK,SOLHEIMSVIKEN