Jeg deler på ingen måte Birkeland sin bekymring for et atomangrep fra jødenes side. De bor som kjent i et lite land (på størrelse med Hedmark fylke). Skulle Israel benytte seg av atomvåpen i dette tette området, ville de samtidig utslette seg selv. Slik jeg forstår Birkeland, så mener han at jeg har beviser på at Israel har atomvåpen. Det har jeg selvfølgelig ikke, men fienden deres har det kanskje.

Jeg er både stolt av og åpen om at jeg har min forståelse og overbevisning om Israels rolle i Midtøsten og verden for øvrig fra Bibelen. Jeg har ved selvsyn sett at en rekke profetier er eller holder på å gå i oppfyllelse, og mener at dette kan brukes som helt klare beviser på Vårherres løfter og befalinger angående jødene.

Jes. 54,17; Ikke noe våpen som er smidd mot deg skal lykkes, og hver tunge som reiser seg mot deg i dommen, skal du gjendrive. Dette er arven til Herrens tjenere, og deres rettferdighet er fra Meg, sier Herren.

Jer. 30,16; Derfor skal alle de som fortærer deg, selv bli fortært! Alle dine motstandere, hver eneste en av dem, skal føres i fangenskap. De som plyndrer deg, skal selv bli plyndret, og alle de som gjør deg til bytte skal Jeg gjøre til bytte.

Disse bibelversene er bevis nok for meg.

ARNE DAHL, BERGEN